Wspieramy sport

Kserograf.pl sponsor rakowa częstochowa

Kserograf.pl sponsor skra częstochowa

Produkt dnia
Ricoh SP 5210
Ricoh SP 5210

1 999,00 zł

1 625,20 zł

szt.
Producenci
Gwarancja

Warunki gwarancji

 • Na nowe urządzenia wielofunkcyjne i drukarki oferujemy 24 miesiące gwarancji,
 • Produkty poleasingowe objęte są 12 miesięczną gwarancją.

1. Gwarant ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji tylko z powodu ujawnionych wad materiałowych tkwiących w urządzeniu.

2. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady sprzętu zaistniałe na skutek działania czynników zewnętrznych w tym powstałych z winy Użytkownika. Zaleca się stosowanie urządzeń i zabezpieczeń przeciwprzepięciowych w instalacji elektroenergetycznej Użytkownika.

3. Wady urządzenia ujawnione w okresie gwarancji podlegają usunięciu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Jeżeli konieczne jest sprowadzenie potrzebnych do napraw podzespołów z zagranicy, Gwarant zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu naprawy.

4. Zgłoszenia należy dokonywać wyłącznie do Gwaranta bądź wskazanego przez gwaranta serwisu.

5. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas wykonania naprawy.

6. Do dokonania naprawy, przeglądów i konserwacji uprawniony jest jedynie autoryzowany serwis Gwaranta. Sposób dokonania naprawy określa upoważniony serwis Gwaranta.

7. Użytkownik jest zobowiązany do dokonywania płatnych przeglądów konserwacyjnych, stosowania oryginalnych materiałów eksploatacyjnych zakupionych wyłącznie u gwaranta oraz umożliwienia ich odpłatnej wymiany zgodnej z pkt. 10F

8. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku:

 • niezgodnego z instrukcją: użytkowania i / lub przechowywania urządzenia,
 • mechanicznych uszkodzeń i wywołanych nimi wad lub awarii,
 • obsługi urządzenia przez osoby nie wyszkolone w tym celu przez sprzedawcę lub upoważniony serwis,
 • wykonywania czynności serwisowych przez osoby nieuprawnione,
 • stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych i elementów podlegających normalnemu zużyciu, zgodnie z pkt. 10F

9. Utrata gwarancji następuje w przypadku:

 • usunięcia albo uszkodzenia plomb lub znaków fabrycznych,
 • nieprzestrzegania postanowień instrukcji obsługi, a w szczególności stosowania innych niż zalecane przez producenta materiałów eksploatacyjnych,
 • dokonywania napraw, przeglądów lub konserwacji przez inny serwis niż serwis Gwaranta,
 • nie zgłoszenia reklamacji w terminie 3 dni po wystąpieniu wady,
 • brak dokonywania odpłatnej konserwacji co ( w zależności od urządzenia dane mogą być inne) tyś. kopii / wydruków, jednak nie rzadziej niż co 4 miesiące,
 • niedokonywania odpłatnej wymiany podstawowych materiałów eksploatacyjnych i elementów urządzenia zgodnie z wymaganiami producenta, to znaczy: sekcja bębna co (w zależności od urządzenia dane mogą być inne) tyś. kopii, sekcja utrwalania co ..... tyś. kopii.

10. W przypadkach uzasadnionych dobrym stanem technicznym kopiarki/ drukarki, stwierdzonym przez autoryzowany serwis Gwaranta, można przesunąć w czasie wymianę elementów wymienionych w pkt. 10F bez utraty gwarancji,

11. Podane przebiegi materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych elementów kopiarki mogą ulec znacznemu zmniejszeniu w przypadku używania innego papieru niż rekomendowany przez producenta.

12. Materiały eksploatacyjne podlegające normalnemu zużyciu nie podlegają gwarancji.

13. Gwarancja bez numeru urządzenia, daty i pieczęci sprzedawcy jest nieważna.

14. Klient zrzeka się praw z tytułu rękojmi.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl